'Fit for 55'
De Europese Commissie heeft met het ‘Fit for 55’-pakket haar klimaatdoelstellingen aangescherpt. De Commissie neemt deze maatregelen omdat het streefdoel niet langer 40 maar wel 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 is. Europa schakelt een versnelling hoger omdat het tegen 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn. Op welke manier zal Vlaanderen dit Fitfor55-pakket ondersteunen? Deze vraag legt Chris Steenwegen (Groen) voor aan Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir.

De Europese Commissie heeft op 14 juli een pakket voorstellen uitgebracht die betrekking hebben op het klimaat-, energie-, grondgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU. Met dit ‘Fit for 55’-pakket wil de Europese Commissie tegen 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% verminderen ten opzichte van 1990. Voor België wordt dat -47 procent omdat elke lidstaat in principe (minstens) 11 procent meer zal moeten halen.

In haar voorstel legt de Europese Commissie veel nadruk op het belang van een sociale klimaattransitie.  Om de meest kwetsbaren in de samenleving tegemoet te komen, wil de EU geld uit het klimaatfonds gebruiken om de overgang financieel te verzachten. De lidstaten zullen substantiële plannen om energie- en transportarmoede te bestrijden moeten voorleggen om geld uit de pot te claimen.

Eerst besprekingen op Europees niveau

“Vandaag gaat het louter om voorstellen van de Europese Commissie. Dit is nog lang geen besliste wetgeving. Vooraleer dit daadwerkelijk “beslist beleid” is moet er nog een heel proces doorlopen worden. De Europese Raad en het Europees Parlement moeten zich er elk afzonderlijk over buigen, vervolgens starten besprekingen met de Europese Commissie om tot een finaal akkoord te komen. Dat duurt minstens een jaar, en mogelijk nog veel langer”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Maar volgens Chris Steenwegen (Groen) kunnen we daar niet op wachten. “De klimaatsverandering toont zich vandaag, internationaal. Hittegolven, ongeziene neerslag, … allemaal het gevolg van klimaatverandering. Minder doen voor het klimaat zal de Vlaming op lange termijn meer kosten. Daar zijn we zeker van”, aldus Steenwegen.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden

De Koepelzaal, vrijdag 6 augustus 2021 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.