Extra middelen voor deeltijds kunstonderwijs
Vorige week is in het Vlaams parlement het nieuwe decreet Deeltijds Kunstonderwijs goedgekeurd. Met dit decreet kunnen de 168 academies in Vlaanderen na 28 jaar eindelijk aan de slag om een eigen kunstonderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij hun publiek en bij de lokale kunst- en cultuurwereld. De nieuwe elementen uit het decreet werden tijdens de plenaire vergadering uitgebreid besproken.

Vanaf volgend schooljaar kunnen kinderen vanaf zes jaar naar de muziek- of dansacademie, nu is dat nog acht jaar. Het is maar een van de hervormingen van het nieuwe decreet Deeltijds Kunstonderwijs. “Het voorliggende decreet rond het deeltijds kunstonderwijs (dko) is een mijlpaal voor het onderwijsniveau”, zegt Vera Celis (N-VA). “Na 28 jaar van besluiten, omzendbrieven en onderwijsdecreten krijgt het deeltijds kunstonderwijs eindelijk waar het recht op heeft. Namelijk: een eigen niveaudecreet, een actualisering van het aanbod, een opheffing van de programmatiestop en een stevige verankering in het onderwijs”. Vanaf september kan het deeltijds kunstonderwijs de eigen einddoelen bepalen en zelf beroepskwalificaties uitreiken. Daarnaast krijgen de muziekacademies ook meer vrijheid om nieuwe opleidingen aan te bieden, zoals comedy of dj.

In Vlaanderen volgen zo’n 184.000 jongeren en volwassenen les in het Deeltijds Kunstonderwijs. Zij krijgen les van 5218 leraren. Vlaanderen investeert bijna 240 miljoen in deze onderwijsvorm. Het Deeltijds Kunstonderwijs krijgt daarvoor een open-end financiering. Dit betekent dat de academies voor elke extra leerling extra middelen krijgen. De Vlaamse Regering heeft in een extra injectie van 3,4 miljoen euro voorzien. Maar volgens sp.a is er onvoldoende financiering om de ambities waar te maken. “Met nog een kleine extra opstap van 2,8 miljoen euro zou er heel wat meer mogelijk zijn. Dat geven ook heel wat verenigingen op het veld aan”, zegt Caroline Gennez (sp.a). Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs werd vorige woensdag in het Vlaams Parlement goedgekeurd, mits onthouding van sp.a.

De Koepelzaal, dinsdag 6 maart 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.