Turkije
De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde in december een resolutie goed waarin ze de Europese Unie vraagt om een koerswijziging door te voeren in haar relaties met Turkije. “Turkije schendt momenteel te veel voorwaarden om toetreding tot de Europese Unie te wettigen. Daarom roepen wij vanuit het Vlaams Parlement de Europese Unie op tot een fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de EU en Turkije”. Dat zeggen de initiatiefnemers Karl Vanlouwe (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld).

In 1987 vroeg Turkije het lidmaatschap aan van de toenmalige Europese Gemeenschappen. Het veto dat Griekenland stelde tegen een Turkse toetreding, werd opgeheven in 1999. Sindsdien is Turkije officieel kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, naast enkele andere landen zoals Bosnië-Herzegovina en Servië. “Maar lid worden van een club, houdt natuurlijk in dat men zich schikt naar de regels van die club”, zegt Karl Vanlouwe (N-VA). “Er bestaat momenteel een consensus dat Turkije daar op dit ogenblik niet aan voldoet. En, wat ons betreft, geen lid kan worden van de Europese Unie”.

Sinds de partij van de president Erdogan, AKP, aan de macht is is de relatie met de EU gecompliceerd geworden. “Het land dat in 1999 kandidaat-lidstaat van de EU werd, dreef de voorbije jaren steeds verder af van de Europese en democratische waarden. En ondanks de geregelde aanmaningen en signalen vanuit de EU, ook vanuit dit parlement, bleef de regering in Ankara een eigengereide koers varen”, zegt Orry Van de Wauwer (CD&V).

Resolutie

Met de steun van Vlaams Belang keurden de meerderheidspartijen een resolutie goed waarin ze de EU oproepen om de besprekingen over het lidmaatschap van Turkije stop te zetten. Oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA onthielden zich bij de stemming. “Als we de onderhandelingen formeel en finaal stopzetten, is dat niet in ons belang. Turkije is en blijft een van onze belangrijkste buren, of we dat nu leuk vinden of niet. We zullen altijd moeten samenwerken. Wij houden dan liever de blik op de toekomst gericht. Wij willen de onderhandelingen bevriezen, maar niet finaal stopzetten. Om die reden zullen wij ons onthouden”, zegt Hannelore Goeman (sp.a).

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Lees ook: Het voorstel van resolutie van Open VLD, CD&V en N-VA. En het voorstel van resolutie van Vlaams Belang

De Koepelzaal (herhaling), dinsdag 19 januari 2021 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.