Gebruik glyfosaat op treinsporen
Sinds oktober is het gebruik van glyfosaathoudende producten verboden, maar Infrabel, dat instaat voor het onderhoud van de treinsporen in België, gebruikt nog steeds pesticiden en herbiciden om onkruid te verdelgen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft voor hen een uitzondering gemaakt, maar dat vindt Bart Nevens (N-VA) onaanvaardbaar. Hij wil dat Infrabel net zoals particulieren naar een alternatief zoekt.

In Vlaanderen geldt sinds 19 juli 2017 een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen met glyfosaat door particulieren. Die stof zou immers kankerverwekkend zijn én gevaarlijk voor het milieu. Ook openbare besturen mogen het product niet gebruiken, maar spoornetbeheerder Infrabel gebruikt het nog altijd. ”Het gaat hier inderdaad over een openbaar bestuur dat onder het bevoegde decreet valt en dus een verbod heeft op het gebruik van pesticiden. Maar er kan een uitzondering worden gevraagd”, zegt minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). “Infrabel heeft dat inderdaad ook gedaan en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft dat goedgekeurd”.

Ondertussen wordt over de hele lengte van het spoornet elk jaar ongeveer 2.800 liter onkruidverdelger gebruikt. Bart Nevens (N-VA) vindt dat Infrabel dringend de nodige maatregelen moet treffen. “Infrabel heeft hier een voorbeeldfunctie, maar gebruikt meer herbiciden dan alle openbare besturen bij elkaar”, klinkt het. “Het zou Infrabel sieren om een aantal natuurversterkende maatregelen te nemen. Om zo te compenseren wat ze vandaag aan schade toebrengen aan dier, mens en natuur”. De uitzondering loopt tot 2020, maar voor minister Schauvliege zullen er geen verlengingen meer komen voor alle openbare besturen na 2020.

De Koepelzaal (herhaling), vrijdag 21 juni 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.