Geluidsoverlast door Brussels Airport

Het Franse studiebureau Envisa heeft in opdracht van de federale overheid de geluidsoverlast rond de luchthaven van Zaventem onderzocht. Federaal minister voor Mobiliteit François Bellot werd door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg verplicht om deze studie uit te voeren. Het vonnis kwam er in de nasleep van de plannen van het Brussels Gewest om luchtvaartmaatschappijen die de lokale geluidsnormen overschrijden, te beboeten. Na interviews met regeringen, luchtvaartmaatschappijen en actiegroepen kwam het studiebureau Envisa met een rapport. Katia Segers (sp.a) vraagt aan Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel hoe hij het rapport interpreteert.

Studio Commissie, donderdag 14 februari 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.