Vlaming renoveert grondiger

Almaar meer percelen raken bedolven onder het beton, waardoor het water niet meer kan doordringen in de ondergrond. Dat heeft als gevolg dat het meer in rioleringen en beken terechtkomt. Een betonstop is dus nodig. Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), besloot daarom dat er tegen 2040 geen open ruimte meer verloren mag gaan. Maar die betonstop houdt in dat de bouwgrond van sommige mensen waardeloos wordt. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege liet weten de eigenaars van bouwgronden voor 100 procent te compenseren indien hun eigendom wordt herbestemd, wat vele miljarden euro’s zou kunnen kosten. De Antwerpse professoren Tom Coppens en Guy Vloebergh suggereren daarom op de gewestplannen af te schaffen. In deze plannen is vastgelegd welke gronden ontwikkeld konden worden als bouwgrond en welke bestemd zijn voor natuur of landbouw. Minister Schauvliege wijst het meteen af.

De Koepelzaal (herhaling), woensdag 16 mei 2019 vanaf 18u30 op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.