Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs
Alle instellingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen hebben vorige week een engagementsverklaring ondertekend over grensoverschrijdend gedrag. Het charter heeft als doel de aanpak van grensoverschrijdend gedrag te verbeteren en te stroomlijnen. En dat is nodig. Dat blijkt uit een hoorzitting in het Vlaams Parlement waar vertegenwoordigers uit het onderwijs werden uitgenodigd om over het onderwerp te getuigen.

Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappijbreed thema. Alle organisaties, ook universiteiten en hogescholen, krijgen te maken met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De instellingen beschikken momenteel al over een aantal procedures, maar de praktijk leert dat er ruimte is voor verbetering. Dit met aandacht voor preventie, begeleiding en hulpverlening. Onder impuls van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hebben de voorzitters van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLOHRA) in naam van de instellingen hoger onderwijs een charter ondertekend over grensoverschrijdend gedrag.  Alle universiteiten en hogescholen verklaren te werken aan een duurzaam beleid rond grensoverschrijdend gedrag.Tien thema’s komen daarbij aan bod.

“Het is belangrijk dat elke instelling van het hoger onderwijs het thema van grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt. Tot vandaag verschillen de procedures sterk van elkaar. Met dit charter bundelt het hoger onderwijs de krachten en dat leidt tot een duidelijke en heldere aanpak. In de engagementsverklaring staan 10 speerpunten, gaande van sensibilisering, een meldpunt, begeleiding, behandeling van klachten tot de communicatie met de media. Zowel het personeel, de studenten alsook derden worden hierbij betrokken. Zo geven we een duidelijk signaal dat we grensoverschrijdend gedrag niet tolereren en dat iedereen die ermee te maken krijgt de zekerheid heeft met haar of zijn klacht ergens terecht te kunnen en dat klachten op een ernstige en professionele manier behandeld worden”, aldus Crevits.

Bron: http://www.hildecrevits.be/nl/hoger-onderwijs-ondertekent-charter-grensoverschrijdend-gedrag

Studio Commissie, dinsdag 27 maart 2018 vanaf 18u vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.