Groepsopvang van baby's en peuters

Met een conceptnota willen een aantal leden van de CD&V-fractie de organisatoren van groepsopvang de mogelijkheid bieden om meer kinderen op te vangen dan vergund. Dit op basis van de behoefte aan opvang en onder bepaalde voorwaarden. Om meer inzichten te verwerven komen onder andere Kind en Gezin en de Gezinsbond in de commissie Welzijn van gedachten wisselen met de parlementsleden.

Studio Commissie (herhaling), zondag 11 augustus 2019 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.