Het centraal aanmeldingsregister in het secundair onderwijs

Voor het eerst werkte de stad Antwerpen met een een elektronisch aanmeldingssysteem: Meld je Aan-secundair. Na een eerste aanmeldingsperiode hadden 618 leerlingen geen school. Dat kwam omdat niet alle scholen hieraan deelnamen. Wouter Vanbesien (Groen) is een pleitbezorger voor de deelname van alle scholen aan zo’n systeem en wil dat het decretaal vastgelegd wordt.

Studio Vlaams Parlement, woensdag 30 mei 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.