Op 1 januari zou het nieuwe jeugddelinquentierecht worden ingevoerd. Dat wordt geregeld in een nieuw decreet, maar de invoering ervan is uitgesteld naar 1 september. Tijdens een reeks hoorzittingen in het Vlaams Parlement is gebleken dat er toch nogal wat vragen en bemerkingen zijn bij experts en betrokkenen. Joris Vanderpoorten praat erover met Lorin Parys (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en Elke Van den Brandt (Groen).