Het prijskaartje van de melkpoederberg
Eind februari bood de Europese Commissie ruim 4.300 ton magere melkpoeder te koop aan voor de bodemprijs van 110 euro per 100 kilo. De actuele marktprijs ligt met 137 euro veel hoger. Critici zeggen dat het melkpoeder op de markt gedumpt werd aan een schandalige prijs. Ook bij de melkveehoudersbond groeit de vrees dat Europa kost wat kost van zijn grote stock af wil geraken. In Vlaanderen ligt 30.000 ton melkpoeder opgeslagen. Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) uit haar vrees over de gevolgen hiervan op de melkprijs maar wil ook weten wat de concrete kost is voor Vlaanderen voor de opslag van dit mageremelkpoeder.

In 2015 begon Europa met de aanleg van mageremelkpoederstocks, om de melkboeren een handje te helpen. Zo koopt de Europese Commissie melkpoeder op om de melkprijs voor boeren op niveau te houden. Het gevolg is dat de Europese stocks een niveau van meer dan 350.000 ton melkpoeder hebben bereikt. Deze grote interventiestock melkpoeder begint nu op de marktstemming te drukken. “Want eind februari heeft de Europese Commissie opnieuw 4300 ton melkpoeder verkocht aan 1100 euro per ton, terwijl de aankoopprijs 1698 euro per ton bedroeg”, zegt Sabine Vermeulen (N-VA). “En als je dan ziet hoeveel melkpoeder er in interventies steekt, gaat dat inderdaad niet de goede richting uit wat Europa betreft. Dat zou opnieuw een weerslag kunnen hebben op de verdere prijsvorming”.

In België ligt alleen al 66.235 ton melkpoeder opgeslagen, waarvan 58% procent in Wallonië of een equivalent van 38.000 ton melkpoeder. “Het melkpoeder is eigendom van de Europese Unie. Enkel de Europese Commissie kan beslissen wanneer en welk deel van de stock terug op de markt wordt aangeboden”, zegt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Ondertussen loopt de factuur voor stockage op want firma’s bieden hun opslagplaatsen niet gratis aan.  Bovendien moeten er regelmatig stalen genomen worden om de kwaliteit van het melkpoeder op te volgen. “Die kost wordt volledig door de Europese Unie gedragen. Dat lukt ons, omdat we erin geslaagd zijn om de stockagekosten te drukken tijdens de onderhandelingen. Ook de bijkomende kosten van controle en kwaliteitskosten worden door Europa gedragen”, aldus Schauvliege.

Studio Commissie (herhaling), vrijdag 17 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.