Schild en Vrienden

Leerkrachten maken zich ongerust over de toenemende radicalisering bij bepaalde jongeren. Ze hebben het dan niet over ­allochtone ISIS-aanhangers, maar tieners uit overwegend blanke scholen, die dwepen met het gedachtegoed van Dries Van Langenhove en daar openlijk voor uitkomen. Vlaams Parlementslid Imade Annouri wil van bevoegd minister Homans weten welke stappen ze kan zetten om die leerkrachten te helpen.

De Koepelzaal, zaterdag 2 maart 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.