Het Vlaams Parlement heeft Caroline Vrijens aangesteld als nieuwe Kinderrechtencommissaris. Caroline Vrijens, tot voor kort beleidsmedewerker bij het Agentschap Jongerenwelzijn, neemt de fakkel over van Bruno Vanobbergen. Caroline Vrijens treedt in dienst op 1 augustus 2019. Het mandaat van de Kinderrechtencommissaris loopt zes jaar, en is één keer verlengbaar.