Hoorzitting over milieueffectrapporten

Een milieueffectrapport of kortweg MER wordt opgemaakt vóór projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen. Zo’n MER is verplicht bij openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu. De leden van de commissie Leefmilieu hebben hierover enkele vragen voor de vertegenwoordigers van het departement Omgeving.

Studio Commissie (herhaling), donderdag 13 juni 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.