Eind 2020 gebeurde een meting van pcb’s en dioxines, gevaarlijke stoffen, in de stad Oostende. Pas zes maanden later waren de resultaten bekend en moest de stad zelf communiceren over een eventuele blootstelling. Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vindt dat een vreemde gang van zaken. Ook wat er in zijn partij gebeurt, is niet evident. Hij praat erover met journalist Marc Van de Looverbosch.

 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) waakt over ons en doet geregeld metingen naar gevaarlijke stoffen, zoals pcb’s en dioxines. Dat is onder meer gebeurd in Oostende waar de burgemeester de boodschap kreeg dat de stad zelf de bewoners moet informeren over de resultaten. Dat is niet naar de zin van de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein. “Waarom nemen de instanties die de expertise hebben niet zelf de communicatie op zich? De lokale besturen krijgen veel op hun nek, worden daar niet voor vergoed, terwijl wij daar mensen voor moeten inschakelen, soms zelf communicatiebureaus.”

De blauwe flipperkast

Net voor het zomerreces verraste Egbert Lachaert vriend en vijand door de handdoek in de ring te gooien en zijn ontslag als voorzitter van Open Vld aan te kondigen. Premier Alexander De Croo moest als eerste ondervoorzitter van de partij dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op dinsdag 4 juli droeg het partijbureau Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Ongena voor als waarnemend voorzitter. “Bij de vorige voorzittersverkiezingen heb ik het opgenomen tegen Egbert Lachaert. Ik heb altijd gedacht dat ik het juiste profiel heb om te verenigen, maar uiteindelijk heb ik de verkiezingen niet gewonnen”, reageert Tommelein in Studio Vlaams Parlement. “Ik vind het zeer moedig dat Ongena deze uitdaging wil aangaan, maar ik benijd hem helemaal niet.”