Impact Airbnb op woningmarkt
Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) onderzoekt wat de impact is van Airbnb op de woningmarkt in Vlaanderen. Daarvoor zijn cijfers nodig die het bedrijf niet wil geven, maar de minister zet door en dreigt met boetes. Op termijn wil Ben Weyts Airbnb uit de zwarte zone halen en er een volwaardig alternatief voor hotels van maken.

Airbnb, een online marktplaats voor de verhuur en boeking van privé-accommodaties, is een stevige concurrent geworden voor de hotelsector. In de stad Gent zien ze voornamelijk twee problematieken opduiken. Enerzijds zorgen de Airbnb-gebruikers soms voor overlast voor de omwonenden. Anderzijds leggen systemen zoals Airbnb een extra druk op een woningmarkt die al heel krap is in de stad. “Heel wat panden die eigenlijk woningen zijn, worden potentiële opbrengstpanden dankzij Airbnb, wat de prijzen doet stijgen en dergelijke meer”, zegt Joris Vandenbroucke (sp.a). Daarom komt het Gentse stadsbestuur met het voorstel om het maximumaantal verhuurdagen te beperken tot zestig dagen per jaar. Dit systeem wordt reeds toegepast in steden zoals Amsterdam en Berlijn.

Maar er blijken achterpoortjes te zijn in het systeem van onze buurlanden. Zo hebben verschillende aanbieders een tweede account, zodat ze hun limiet van zestig dagen kunnen overschrijden. Daarom heeft Amsterdam op 1 januari 2018 een meldingsplicht ingevoerd voor vakantieverhuur om de zestigdagenregel beter te kunnen controleren. Vanaf 1 januari 2019 wil Amsterdam de vakantieverhuur verder inperken tot maximaal dertig dagen per jaar.

Vlaamse regelgeving

Sinds vorig jaar zijn er nieuwe Vlaamse regels voor wie appartement of woning wil aanbieden op Airbnb. Zo moeten de uitbaters zich registreren en een verzekering afsluiten. Daarnaast moeten ze ook een brandveiligheidsattest kunnen voorleggen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete van 25.000 euro. “Airbnb kan dan twee richtingen uitkantelen, namelijk naar de witte zone of naar de zwarte zone. We staan op dit moment aan dat kruispunt. Het is aan Airbnb om die beslissing te nemen. Ik verhoog de druk om duidelijk te maken dat we alle juridische inspanningen zullen leveren om ervoor te zorgen dat Airbnb onze regelgeving naleeft”, zegt minister voor Toerisme Ben Weyts (N-VA).

Studio Commissie, donderdag 15 maart 2018 vanaf 18u vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.