De impact van het erfrecht op het Vlaams beleid
Dit jaar nog willen alle partijen werk maken van een hervorming van het erfrecht. Hierdoor zouden erfenissen en giften anders belast worden in de toekomst. De leden van de commissie houden hierover drie weken lang hoorzittingen met experts uit het notariaat, de advocatuur en de academische wereld. Deze week kwamen Jos Ruysseveldt, professor aan de Fiscale Hogeschool Brussel, en Hélène Casman, professor emeritus aan de VUB en ULB, aan bod.

Door maatschappelijke evoluties, zoals nieuw samengestelde gezinnen, een hogere levensverwachting en andere, was het bestaande erfrecht niet meer aangepast aan de noden van onze huidige maatschappij. In de zomer van 2017 keurde het federaal parlement de nieuwe wetgeving over het erfrecht goed. Om maximaal in te spelen op die vrijheid, wil de Vlaamse regering haar erfenistarieven daarop laten aansluiten. Zo wil ze de erfbelasting vereenvoudigen en verlagen. Maar het budget voor de hervorming is beperkt. Minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) heeft hiervoor een budget van 117 miljoen euro uitgetrokken. Dat betekent dat er keuzes zullen gemaakt moeten worden.

Over een punt zijn de regeringspartijen het er alvast over eens: het tarief van 65 procent op de erfenis van een vriend of een ver familielid moet naar omlaag. Als je vandaag in rechte lijn erft (tussen partners, ouders en kinderen of stiefkinderen) zijn dit de tarieven: 3% op de eerste schijf (t.e.m. 50 000 euro) , 7% (50 000 euro t.e.m. 250 000 euro) op de tweede schijf en 27% (vanaf 250 000 euro) op de derde schijf. Als je niet in rechte lijn erft liggen de tarieven tussen 30% en 65%. “De tarieven tussen broers en zussen, neven en nichten, ooms en tantes ­lopen nu soms op tot 65 procent. Dat stimuleert belastingontwijking”, zegt Tommelein. De minister mikt om deze te verlagen naar 50 procent. Maar volgens sommige experts gaan mensen steeds belastingen proberen te ontwijken, zelfs met een tariefverlaging.

Studio Commissie, donderdag 22 februari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.