Op 25 januari 2019 heeft het Vlaams Parlement de nieuwe publicatie ‘Vlaanderen in Europa en de wereld’ voorgesteld. De uitgave schenkt bijzondere aandacht aan de rol die het Vlaams Parlement en de Commissie Buitenlands Beleid hierbij kunnen en moeten spelen. Jan Peumans, parlementsvoorzitter, en Rik Daems, commissievoorzitter Buitenlands Beleid, geven de nodige toelichtingen.