Is er nog plaats voor extra windturbines?
Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, zullen we nog veel extra zonnepanelen en windturbines moeten plaatsen. Maar in een dichtbevolkte regio als de onze is dat niet altijd evident. Wilfried Vandaele (N-VA) vraagt zich in het Vlaams Parlement af hoe bevoegd minister Joke Schauvliege dit probleem wil oplossen.

Het wordt voor Vlaanderen bijzonder moeilijk om de klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. Om te beginnen is er niet genoeg groene stroom uit de wind en de zon. Zo kunnen de doelstellingen enkel gehaald worden indien er op 4 jaar tijd 430 windturbines bijkomen en 400.000 woningen voorzien worden van zonnepanelen. Maar in 2017 werden er slechts 45 windturbines geplaatst en 45.000 à 50.000 zonnedaken geïnstalleerd. Daarnaast is de inplanting in onze dichtbevolkte en vaak ook landschappelijke waardevolle regio echter een probleem. “Wij zijn bereid om te kijken waar extra mogelijkheden kunnen komen voor alternatieve energiebronnen, bijvoorbeeld in de groene bufferstroken langs autostrades of klaverbladen”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). “Maar uiteraard zijn er ook openruimte- of natuurgebieden waar dit nefast zou zijn, zeker in bijvoorbeeld habitatgebieden of Vogelrichtlijngebieden”.

Momenteel werkt minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een kader uit omtrent de ‘bestemmingsneutraliteit’ voor projecten voor hernieuwbare energie. “Dat betekent dat men op voorhand niet een of andere bestemming gaat uitsluiten waar men eventueel een investering in hernieuwbare energie kan doen”, zegt Schauvliege. “We sluiten op voorhand geen enkel project uit, maar dat betekent niet dat er zomaar overal een windmolen kan worden ingeplant. Er moet worden gekeken op het niveau van de vergunning wat de gevolgen zijn van het specifieke project. Daarnaast wordt ook naar de hinder gekeken en wordt het ecologische aspect meegenomen”.

Studio Commissie (herhaling), zondag 19 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.