Licht op groen voor basisbereikbaarheid

De leden van de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement hebben het ontwerpdecreet basisbereikbaarheid van de Vlaamse regering goedgekeurd. Centraal in deze nieuw mobiliteitsvisie staat combimobiliteit, waarbij reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. Daarnaast zal Vlaanderen ook worden opgedeeld in vervoersregio’s waar lokale besturen een grotere rol in zullen spelen. Oppositiepartijen sp.a en Groen onthielden zich bij de stemming, zij juichen de basisprincipes wel toe maar hadden nog te veel bedenkingen bij de uitvoering van het decreet.

Studio Commissie (herhaling), maandag 26 augustus 2019 vanaf 17u06 op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.