De Commissie ad hoc in het Vlaams Parlement die het Vlaamse coronabeleid moet evalueren, start op vrijdag 26 juni met een reeks van hoorzittingen. In eerste instantie zullen vertegenwoordigers uit de (residentiële) ouderenzorg gehoord worden.

Het Vlaams Parlement installeerde een Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid. Deze tijdelijke commissie kreeg als opdracht een evaluatie op te maken van de voorbije coronacrisisperiode, hieruit de nodige lessen te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten te geven voor een postcoronatraject. In januari 2021 volgt op basis van een op te stellen maatschappelijke beleidsnota een themadebat in de plenaire vergadering.

Eerste hoorzitting

Om deze opdracht concreet in te vullen, stelde de Commissie ad hoc inmiddels een plan op voor haar werkzaamheden. De Commissie zal telkens op maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag vergaderen en diverse personen en instanties uitnodigen om deel te nemen aan hoorzittingen. In een eerste reeks van hoorzittingen tot 24 juli, zal de ouderenzorg aan bod komen.

“Het is duidelijk dat in het bijzonder de woonzorgcentra tijdens de coronacrisis zeer veel en heel specifieke problemen hebben gekend. De helft van de coronadoden viel daar te betreuren. Daarom komt de ouderenzorg, waartoe de woonzorgcentra behoren, dan ook als eerste aan bod”, aldus commissievoorzitter Björn Rzoska.

De Commissie ad hoc start op vrijdag 26 juni, om 10u, met een eerste hoorzitting waarvoor vertegenwoordigers van het Zorgbedrijf Sakura werden uitgenodigd. Peter De Naeyer, coördinerend en raadgevend arts, Bart D’Hanis, algemeen directeur, en Stefan Walgraeve, voorzitter van de raad van bestuur, zullen de parlementsleden te woord staan.

Live uitzending

Volg deze zitting vrijdag vanaf 10u rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

Uitzending gemist?

Heeft u deze live uitzending gemist? Geen probleem. Vrijdagavond om 18u volgt in ‘De Koepelzaal’ een uitgebreid verslag over deze hoorzitting. Daarna 24u te bekijken in de nieuwslus.

U kan deze ad-hoccommissie ook rechtstreeks volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: