Werkgroep Institutionele Zaken - voorzitter Liesbeth Homans

Het Vlaams Parlement keurde in december de oprichting en samenstelling goed van een nieuwe werkgroep Institutionele Zaken. Deze werkgroep vormt een antwoord op de uitnodiging van de Vlaamse Regering om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. Vandaag houden de leden van de werkgroep een hoorzitting met Dirk Dewolf van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en met Margot Cloet van Zorgnet-Icuro over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid.

Opdracht

De werkgroep heeft als opdracht een voorstel voor een gewenste staatsinrichting uit te werken waarbij de institutionele hindernissen worden aangepakt. Daarbij moet zij een model van besluitvorming ontwikkelen dat efficiëntie en de democratische beginselen met elkaar verzoent.

Samenstelling

De werkgroep is samengesteld uit 14 leden: 7 vaste en 7 plaatsvervangende leden. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) zal de werkgroep voorzitten.

Liesbeth Homans:

“Ik heb bijzonder veel verwachtingen van deze werkgroep. Zoals ik reeds naar aanleiding van de Vlaamse feestdag verklaarde, is het belangrijk dat het Vlaams Parlement het lot van de Vlamingen veel meer in eigen handen kan nemen. Ik verwees toen ook al naar de befaamde vijf resoluties die o.m. gaan over meer samenhangende bevoegdheidspakketten. De coronacrisis zorgt voor een momentum. Door meer coherente en homogene bevoegdheden hadden veel problemen immers voorkomen kunnen worden en zou er sneller geschakeld kunnen worden.”

De vaste en plaatsvervangende leden zijn:

N-VA: Liesbeth Homans (vz), Karl Vanlouwe – Plaatsvervangers: Axel Ronse, Paul Van Miert
Vlaams Belang: Chris Janssens – Plaatsvervanger: Filip Dewinter
CD&V: Peter Van Rompuy – Plaatsvervanger: Koen Van Den Heuvel
Open Vld: Willem-Frederik Schiltz – Plaatsvervanger: Gwendolyn Rutten
Groen: Björn Rzoska – Plaatsvervanger Stijn Bex
sp.a: Caroline Gennez – Plaatsvervanger: Hannelore Goeman

3 grote thema’s

De werkgroep Institutionele Zaken kwam maandag 18 januari voor de eerste keer samen achter gesloten deuren. De leden maakten concrete afspraken over hoe men de werkzaamheden zal aanpakken. Zo werd beslist dat de werkgroep Institutionele Zaken wekelijks fysiek vergadert op maandagnamiddag. De vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden op Vlaamsparlement TV.

De werkgroep zal 3 grote thema’s behandelen in de volgende volgorde:

1. homogene bevoegdheidspakketten
2. financiële en fiscale autonomie
3. toekomstig staatsmodel

De leden beslisten principieel dat de werkgroep Institutionele Zaken alvast werkzaam is tot begin 2022.

Live uitzending

Volg dit debat maandag vanaf 14u30 rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

De Koepelzaal

Heeft u deze live uitzending gemist? Geen probleem. Maandagavond, na afloop van de uitzendingen van de commissievergadering, volgt in ‘De Koepelzaal’ een uitgebreid verslag van deze hoorzitting. Daarna tot dinsdag 18u te bekijken in de nieuwslus.

U kan deze vergadering ook rechtstreeks volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: