Mestactieplan 6

Het Mestactieplan (MAP) heeft tot doel nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, om zodoende de waterkwaliteit in overeenstemming te brengen met de Europese Nitraatrichtlijn. Aldus legt het beperkingen op inzake de bemesting van landbouwgrond. Vierjaarlijks is een actualisering nodig van dit MAP. Eind 2018 keurde de Europese Commissie het ontwerp van MAP 6 goed, en ook de Vlaamse Regering bereikte hierover een akkoord. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om MAP 6 in Vlaamse regelgeving om te zetten. De parlementsvoorzitter won over dit voorstel van decreet adviezen in van de Raad van State. De leden van de commissie zetten vandaag hun bespreking voort en stemmen over het voorstel van decreet.

Studio Commissie (herhaling), dinsdag 17 september 2019 vanaf 18u05 op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.