Moeizame studentenparticipatie in Vlaanderen
Studenten krijgen in Vlaanderen inspraak in het onderwijsbeleid. Dat is decretaal verankerd maar blijkt de voorbije jaren moeizaam te verlopen. Omwille van die reden publiceerde de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), onder aansturen van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), in mei 2017 een advies dat de drempels voor participatie onder de loep neemt. Toon Van Hoyweghen, studentenvertegenwoordiger van de Arteveldehogeschool in Gent licht de problemen toe in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse studentenvertegenwoordigers maken zich al langer zorgen over het feit dat ze hun werk niet langer optimaal kunnen uitvoeren. Het metier van studentenvertegenwoordiger is de voorbije jaren geprofessionaliseerd. Hierdoor is de werkdruk op dit soort studenten toegenomen. Dit terwijl het steeds moeilijker lijkt om studenten voor een lange tijd aan een studentenraad te binden. Dossiers zijn complexer en tijdsintensiever geworden. Studentenvertegenwoordigers kunnen niet altijd aanwezig zijn op alle vergaderingen waarvoor ze worden uitgenodigd. Daarnaast blijft de instroom van nieuwe vertegenwoordigers te beperkt om een afdoende participatie te garanderen.

Omwille van die reden publiceerde de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), onder aansturen van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), in mei 2017 een advies dat de drempels voor participatie onder de loep neemt. De raad vraagt de overheid om een afdwingbaar statuut voor studentenvertegenwoordigers decretaal te verankeren. Die automatische toekenning is belangrijk. Verder gaat hij in op de faciliteiten die voor alle mandaten op alle niveaus moeten kunnen ingezet worden voor activiteiten gerelateerd aan het mandaat (intern of extern aan de instelling). De Vlor vraagt ook om decretaal te verankeren dat alle studentenvertegenwoordigers een beroep kunnen doen op infrastructurele, financiële en administratieve ondersteuning. De raad pleit voor het installeren van een participatiecoach, een personeelslid van de instelling dat de studenten wegwijs maakt in studentenvertegenwoordiging. Tot slot pleit de Vlor ervoor dat alle instellingen een beleidsplan zouden opstellen.

Bron: Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) –  Advies over het stimuleren van studentenparticipatie

Bron: Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) – Hoorzitting studentenparticipatie 

Studio Commissie, maandag 16 april 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.