Het eerste mestactieplan dateert al van 30 jaar geleden en helaas is de kwaliteit van onze waterlopen sindsdien nog niet echt verbeterd. De mest die de boeren uitrijden vervuilen onze waterlopen die bij de slechtste van Europa horen. Mieke Schauvliege, fractieleidster van Groen, is daar niet over te spreken. “Als er niets verandert, blijven we met z’n allen in de shit zitten.” Ze is te gast in Studio Vlaams Parlement.

 

De waterkwaliteit in landbouwgebied is opnieuw achteruitgegaan. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Mieke Schauvliege (Groen) komt dit niet als een verrassing. “De maatregelen die opgenomen zijn in het zesde mestactieplan zijn gewoon onvoldoende om onze waterkwaliteit te verbeteren. Momenteel is er maar één waterlichaam van de 195 in Vlaanderen dat proper is. Eentje maar! Er moeten dus geen kleine maar gigantische stappen gezet worden.”

De koe in de kamer

Boerenorganisaties en natuurverenigingen waren het in maart 2023 eens geworden over de doelstellingen van het zevende mestactieplan. Maar over de uitvoering van dat akkoord liepen de meningen uiteen. De natuurverenigingen Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu interpreteren de gang van zaken anders. “In het verleden is het mestactieplan steeds uitgerold geweest door een cd&v-minister, zonder de inspraak van natuurverenigingen. Steeds weinig ambitieus. Voor dit zevende mestactieplan heeft minister Demir beslist dat de boerenorganisaties en natuurverenigingen tot een gezamenlijk akkoord moesten komen. Maar de koe in de kamer blijft dat onze veestapel veel te groot is. De veestapel moet afgebouwd worden, niet alleen de varkensveestapel, maar ook de runderen, de kippen, enz.”, zegt Schauvliege in Studio Vlaams Parlement.

Deze vaststelling pleit voor het strengere mestactieplan van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), maar na de boerenprotesten heeft de regering beloofd om net dat wat te versoepelen. “Dat mestactieplan is altijd een koehandel geweest tussen de boerenorganisaties en de Vlaamse Regering. Men morrelt steeds in de marge van dat mestbeleid. Na 30 jaar mestbeleid is er nog steeds niets veranderd.”