Circus Ronaldo
Het Circusdecreet is ondertussen al meer dan tien jaar oud en dus aan vernieuwing toe. Het decreet gaat over de ondersteuning van circuskunsten in Vlaanderen en helpt organisaties en artiesten om projecten op te starten. Om het Circusdecreet te vernieuwen wordt er gekeken naar het kunstendecreet, maar een exacte kopie daarvan zien artiesten en organisatoren niet zitten.

Het decreet van 21 november 2008 gaf de circussector zijn eerste omkadering. Het bood vanaf dat moment kansen op gerichte ondersteuningsmogelijkheden aan zowel circusartiesten (al dan niet in opleiding), traditionele familiecircussen als circusfestivals. Het beleid kwam tegemoet aan de nood om een eigen identiteit als circussector op te bouwen. En te groeien naar een divers Vlaams circuslandschap. Ook de subsidiëring van een Circuscentrum kaderde binnen het nieuwe circusbeleid; en het kreeg als opdracht om circus in Vlaanderen en internationaal te bevorderen, te ondersteunen en te promoten.

Tien jaar later is het decreet aan opfrissing toe. Daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om te komen tot een geïntegreerd circusbeleid dat de volledige keten van circuseducatie, -creatie tot -presentatie omvat. Dit zowel voor amateurs als voor professionals. Concreet biedt het ontwerp van decreet structurele ondersteuning door de introductie van circuswerkplaatsen, de inkanteling van de circusateliers en verduidelijking van de opdrachten van het Circuscentrum.

Het volledige decreet kan u hier terugvinden.

Studio Commissie, maandag 28 januari 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.