Nederlands als taal in de zorgsector
Zorgkundigen in België moeten binnenkort één van de drie landstalen moeten kunnen. Dat heeft de federale regering beslist. Maar dat gaat niet ver genoeg vindt N-VA. Peter Persyn houdt tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement een betoog voor het gebruik van Nederlands in de zorgsector. En dat doet hij op een wel heel opvallende manier.

 

N-VA vindt het absoluut noodzakelijk dat zorg kan verleend worden in de eigen landstaal. Daarom eist de partij dat elke zorgverstrekker in Vlaanderen een Nederlandse taaltoets moet afleggen. “Wij vinden dat een essentiële kwaliteitseis, en daar kan niet op worden afgedongen”, zegt Peter Persyn (N-VA). “Voor ons is het belangrijk dat mensen zorg in hun eigen taal kunnen krijgen. Daaraan meten wij de graad van onze Vlaamse beschaving af”. In andere landen is het ondenkbaar om zorgen te verlenen zonder de nodige kennis van de taal van de patiënt of zorgbehoevende. “Want hoe kwaliteitsvol kan zorg zijn als je niet goed kan communiceren met je zorgverstrekkers?”, aldus Persyn.

Eind januari publiceerde de VDAB de lijst van knelpuntberoepen. Daaruit blijkt dat er nog een steeds een nijpend tekort is aan verplegers en verpleegsters. “We staan in Vlaanderen uiteraard voor een gigantische opdracht: de zorgvragen nemen toe, het aanbod groeit, er is een nieuwe golf van gepensioneerden op komst in de zorg- en welzijnssector. Dus we hebben er alle belang bij om onze talenten te mobiliseren, kansen te geven, te boeien en te leiden naar jobs in zorg en welzijn”, zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Onze zorgambassadeur werkt aan een nieuw actieplan en daarin is dit issue zeker een belangrijk aspect. Minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), doet daar met VDAB zeer goede inspanningen voor. Taalkennis is uiteraard een component van het nieuwe actieplan”.

De Koepelzaal, zaterdag 10 februari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.