asiel- en migratiepact
De Europese Commissie heeft eind september haar nieuw asiel- en migratiepact voorgesteld. Opvallend in het voorstel is een nieuw solidariteitsprincipe waarbij lidstaten zelf kunnen kiezen hoe ze andere lidstaten, die door de toestroom van asielzoekers onder druk komen te staan, willen helpen. Hoewel het nog maar over een ontwerppact gaat, wil Vlaams Belang in het Vlaams Parlement toch al duidelijk maken dat dit plan voor hen onaanvaardbaar is.

Mensen die illegaal de Europese Unie binnenkomen en niet in aanmerking komen voor asiel moeten snel, na twaalf weken, teruggestuurd worden naar hun land van herkomst. Zo wil de Europese Commissie het graag zien in de toekomst. Het is een onderdeel van een nieuw asiel- en migratiepact dat de Europese commissie eind september heeft voorgesteld. Van een verplichte spreiding van asielzoekers om landen als Griekenland te helpen is geen sprake meer. In plaats van verplichte spreiding van migranten, werkt men nu met flexibele bijdragen. Landen als Hongarije of Polen die geen vluchtelingen willen opvangen zullen wel op een andere manier moeten bijdragen aan het systeem. Bijvoorbeeld: door te betalen voor de terugkeer van uitgewezen migranten.

Volgens Sam Van Rooy (Vlaams Belang) is dit een Marrakeshpact 2.0. “Verschillende elementen uit het nieuwe migratiepact laten dan ook weinig aan de verbeelding over. Zo poneert men onder meer dat migranten die illegaal het Europese grondgebied betreden, toch toegang zullen krijgen tot de asielprocedure. Illegaliteit zal dus niet langer strafbaar worden gesteld. Daarnaast werkt men ook een verplicht solidariteitsprincipe uit, waarbij lidstaten die door de toestroom van asielzoekers onder druk komen te staan, hulp moeten krijgen van alle andere lidstaten. En die hulp zal moeten bestaan uit ofwel het overnemen van een aantal asielzoekers ofwel het betalen van een som geld aan de getroffen lidstaat ter ondersteuning van het terugkeerbeleid of van de opvang van die asielzoekers”.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio Commissie (herhaling), vrijdag 15 januari 2021 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.