Onderwijsdecreet XXX

Vanaf volgend schooljaar zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig. Het Vlaams Parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. De wijziging maakt deel uit van het onderwijsdecreet XXX, een verzameling van allerhande aanpassingen in het onderwijsreglement – van kleuter- tot hoger onderwijs – in de aanloop naar volgend schooljaar.

Iedere kleuter vanaf 5 jaar moet vanaf volgend schooljaar 290 halve dagen verplicht op school zijn. Scholen kunnen wel uitzonderingen toestaan voor kinderen die bijvoorbeeld in revalidatie zitten, of kinesitherapie of logopedie moeten volgen.

Daarnaast komt er vanaf het schooljaar 2021-2022 ook een verplichte taalscreening in de derde kleuterklas. Over die taalscreening is lang gebakkeleid. Kinderen bij wie een taalachterstand wordt vastgesteld, moeten dan de rest van het jaar bijgespijkerd worden.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

De Koepelzaal, zondag 19 juli 2020 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.