arbeidsmarktbeleid
“We kunnen regionaliseren of herfederaliseren, dat maakt niet uit. We willen het vooral optimaliseren”. Dat zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), tijdens Werkgroep Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement. Deze werkgroep heeft als doel concrete voorstellen voor een nieuwe zevende staatshervorming uit te werken.

Sinds de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen een groter deel van het arbeidsmarktbeleid in handen gekregen. Zo is de controle of werklozen wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, en de sancties die daarbij horen, volledig in handen van de gewesten. Net als lastenverlagingen voor allerlei doelgroepen, diverse banenplannen, de dienstencheques, enz. …Maar zeven jaar na datum is het moment aangebroken om de balans op te maken. Volstaan de instrumenten en budgetten die Vlaanderen kreeg om een eigen, efficiënt werkgelegenheidsbeleid te voeren?

Arbeidsrecht vs. Arbeidsmarktbeleid

“We zijn absoluut geen voorstander dat het arbeidsrecht in deze oefening wordt meegenomen”, zegt Monica De Jonghe, directeur-generaal VBO. Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. “Voor ons is het belangrijk dat het arbeidsrecht op federaal niveau blijft. Maar op het vlak van arbeidsmarktbeleid is er wel verbetering mogelijk op het niveau van de regio’s.”

Uit het RVA-jaarverslag van 2017 blijkt dat het activeringsbeleid hapert. Zo daalde het aantal sancties voor ondermaats zoekgedrag spectaculair. Het VBO stelt daarom voor dat de federale sociale zekerheid de uitkeringen nog voor twee jaar ten laste neemt. Daarna is het aan de regio’s om met de overgedragen middelen voor langdurige werkloosheid een eigen uitkeringsbeleid te voeren en/of die middelen op een andere manier in te zetten. “Zo wordt de langdurige werkloosheid in handen gegeven van de regio’s, die daarmee dan zelf aan de slag kunnen”, zegt De Jonghe.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

De Koepelzaal, maandag 29 maart 2021 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.