Vervuilende stoffen
Er duiken steeds meer nieuwe verontreinigende stoffen op, zowel in de bodem als in ons grondwater. We weten echter heel weinig over de korte- en langetermijneffecten van deze stoffen. Tijdens de laatste commissievergadering met ministers uit de vorige Vlaamse regering vraagt Johan Danen (Groen) zich af hoe ver het onderzoek naar deze verontreinigingen al staat.

Sinds 1995 regelt het Bodemsaneringsdecreet hoe Vlaanderen met bodemverontreiniging omgaat. In 2006 werd het vervangen door het Bodemdecreet. Dit decreet bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Het curatieve deel gaat over bodemsanering, en bouwt verder op de principes van de vorige regelingen. Het preventieve deel over bodembescherming vormt veeleer een kader met instrumenten voor een goed beschermingsbeleid.

Zo worden onder andere arseen, lood en zink afgedekt door de bodemwetgeving. De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) spoort deze afvalstoffen op en laat ze opkuisen. “Maar er blijven nieuwe verontreinigende stoffen opduiken, de zogenaamde ‘emerging contaminants’, zijn alomtegenwoordig in ons leefmilieu. Deze stoffen worden wel gedetecteerd in ons milieu, maar zijn nog niet, of te weinig, vervat in de wetgeving”, zegt Johan Danen (Groen). Het gaat bijvoorbeeld over farmaceutische (rest)stoffen, pesticides, vlamvertragers, weekmakers, cosmetica, enzovoort.

Europese aanpak

Recent toonde men ook aan dat deze ‘emerging contaminants’ mogelijk schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Tijdens de commissie ad hoc in het Vlaams Parlement zegt ontslagnemend minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) dat we de komende jaren verder moeten onderzoeken naar de impact van deze stoffen. “Gerichte meetcampagnes om een globale risico-inschatting voor Vlaanderen te kunnen maken en een normeringskader staan daarbij centraal voorop als prioriteit. De ambitie is daarenboven een gezamenlijke uitwerking van een aanpak in een bredere, Europese context. Wij moeten niet zelf het warm water uitvinden, maar samen met andere landen een juiste en performante aanpak opstellen”, aldus Van den Heuvel.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio ad hoc, maandag 7 oktober 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.