De Vlaamse provinciegouverneurs lichten in de commissie Binnenlands Bestuur hun jaarverslag toe, met bijzondere aandacht voor hun coördinerende taken in opdracht van de Vlaamse Regering.…

De participatie van kansengroepen aan het cultuur- en vrijetijdsaanbod bevorderen is een belangrijke doelstelling in het cultuurbeleid van minister Sven Gatz. Een van de instrumenten…