Onduidelijkheid over opmaak kieslijsten
Eind 2018 vinden de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaats. De politieke partijen zijn momenteel bezig met het opstellen van hun kieslijsten hiervoor. Het is echter nog steeds niet duidelijk hoeveel kandidaten er op die lijsten mogen staan. Kurt De Loor (sp.a) en Bart Dochy (CD&V) vragen zich af wanneer dat bekend zal gemaakt worden.

Door de aanpassingen in 2016 aan het Kiesdecreet is het nog niet duidelijk hoeveel kandidaten er op die lijsten mogen staan. Uiterlijk op 1 juni van het jaar waarin er provincieraadsverkiezingen plaatsvinden, stelt de Vlaamse regering bij besluit een lijst op van het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie. Dit wordt gebaseerd op het inwonersaantal in de provincie op 1 januari van hetzelfde jaar.

Tijdens de commissie voor Binnenlands Bestuur vragen Bart Dochy (CD&V) en Kurt De Loor (sp.a) of dit niet vervroegd kan worden. “Het uiterlijke termijn van 1 juni vervroegen heeft volgens mij weinig zin. Dit omdat er telkens rekening moet worden gehouden met de formele goedkeuringsprocedure. Daarnaast zou het ook geen tijdswinst opleveren”, zegt bevoegd minister Liesbeth Homans. “Maar de definitieve goedkeuring wordt verwacht begin april. Denk dat we met deze timing iedereen kunnen geruststellen”.

Studio Commissie, dinsdag 20 februari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.