Oprichting van de ad-hoccommissie over het Vlaamse coronabeleid

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft op 5 juni op voorstel van het Uitgebreid Bureau de oprichting van de ad-hoccommissie over het Vlaamse coronabeleid en tot opzetten van een postcoronatraject goedgekeurd met 99 stemmen voor, 22 tegen en 1 onthouding.

Oprichting van de ad-hoccommissie over het Vlaamse coronabeleid

 

Deze tijdelijke commissie zal hoorzittingen organiseren waar experts en vertegenwoordigers van de betrokken sectoren aan het woord komen. Het doel van deze commissie is om enerzijds een evaluatie op te maken van de voorbije coronacrisisperiode en hieruit de nodige lessen te trekken voor de toekomst, maar ook eerste aanzetten te geven voor een postcoronatraject.

“De commissie ad hoc wil uitmaken welke maatregelen op middellange en lange termijn moeten genomen worden om de veerkracht van onze Vlaamse samenleving te verhogen, zodat men beter gewapend is tegen soortgelijke crisissituaties. Bovendien moet dit uitmonden in de juiste aanbevelingen voor de exit uit de coronacrisis op langere termijn”, zegt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans.

De commissie ad hoc moet ten laatste tegen eind 2020 haar werkzaamheden beëindigen. In januari 2021 volgt op basis van een beleidsnota een themadebat in de plenaire vergadering. Het Uitgebreid Bureau kan beslissen om de opdracht van de commissie ad hoc te verlengen.