De procedure van het sociaal beheersrecht
​Via het sociaal beheersrecht kan een gemeente onbewoonbare woningen in beheer nemen. Die kan zelf de nodige renovatiewerken uitvoeren en de woning verhuren als sociale huurwoning. Zo kan het aanbod aan betaalbare woningen verhoogd worden, maar tot nu toe werd dit instrument amper gebruikt. De Vlaamse regering diende een ontwerp van decreet in om knelpunten en toepassingsproblemen weg te werken. Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement kregen de leden van de commissie Wonen extra inzichten over het thema.

Op donderdag 22 maart sprak de VVSG op een hoorzitting in de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement over het ontwerpdecreet dat de procedure van het sociaal beheersrecht wil aanpassen. Tijdens de hoorzitting kwamen ook de Vlaamse Woonraad en de stad Antwerpen aan het woord. Daarbij kwam aan het licht dat het instrument de voorbije twintig jaar amper is gebruikt. Het Agentschap Wonen Vlaanderen evalueerde het instrument in samenwerking met een aantal steden en gemeenten. De globale conclusie van de evaluatie is dat het sociaal beheer in bepaalde situaties interessant is als drukkingsmiddel. Maar het moet eenvoudiger toepasbaar worden en de juridische knelpunten moeten worden weggewerkt. Het voorliggend ontwerp van decreet tracht een aantal van de opgeworpen problemen en knelpunten te verhelpen.

Terwijl de Vlaamse Woonraad en de stad Antwerpen een aantal meer technisch-juridische punten aankaartten, benadrukte de VVSG het belang van een correcte en sluitende regelgeving. De VVSG meent dat de vereenvoudigingen in het ontwerp van decreet gemeentebesturen kunnen stimuleren om het instrument effectief als stok achter de deur te houden.

Bron: website VVSG

Studio Commissie, maandag 2 april vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.