Resultaten van de stadsmonitor
Vorige maand maakte de Vlaamse regering de resultaten van de stadsmonitor bekend. Een meetinstrument die de brede maatschappelijke omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad in kaart brengt. De resultaten worden besproken in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen lanceerden onlangs de gemeente- en de stadsmonitor. Aan de hand van een uitgebreide indicatorenset schetsen de omgevingsscanners een compleet beeld van elke Vlaamse gemeente en centrumstad. Voor de 13 centrumsteden is het de zesde editie, maar voor de overige 295 gemeenten in Vlaanderen gaat het om een gloednieuwe omgevingsscanner. “Een van de voornaamste conclusies is dat een grote meerderheid van de burgers graag in zijn gemeente of stad woont”, zegt Kurt De Loor (sp.a). Zo leert de gemeente- en stadsmonitor ons dat 79% van de inwoners tevreden is met de eigen buurt en 76% met de eigen gemeente. Daarnaast werd onder andere ook gepeild naar het vertrouwen in Vlaanderen, de ordediensten en de steden en gemeenten, verkeersveiligheid en vrijetijdsbesteding.

“Zo zijn 88% van mensen tevreden over zijn/haar woning. 7 op de 10 inwoners geven aan fier te zijn op hun stad of gemeente. 72 procent is tevreden over het aanbod van cultuur”, zegt minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). “Een zeer belangrijke tendens is dat het gemiddeld aantal verkeersslachtoffers in alle centrumsteden is gedaald. In het algemeen dalen het onveiligheidsgevoel en de criminaliteitsgraad in de centrumsteden”.

Extra financiering?

Tijdens de commissie voor Binnenlands Bestuur kaart de minister wel aan dat het niet de bedoeling is om op basis van de resultaten meer of minder middelen toe te kennen aan bepaalde lokale besturen. “Het is ook absoluut niet de bedoeling om te spreken over goede of slechte leerlingen van de klas. Of om het beleid van de zittende bestuursploeg op basis van deze tool te evalueren. Natuurlijk kan men dat lokaal wel doen, maar het is niet aan mij om daarover uitspraken te doen”, zegt Homans. “Het is wel een strategische bouwsteen die de lokale besturen kunnen aanwenden. Dit om een beter zicht te krijgen op de brede maatschappelijke evoluties in hun gemeente of stad”.

Toch hoopt Mercedes Van Volcem (Open Vld) dat de minister de verschillende gemeenten en steden (indien nodig) probeert te sturen. “Het mag niet een verhaal worden van: wij meten, wij geven een tool aan de steden en gemeenten om te zien hoe goed ze bezig zijn of hoe de bevolking dat ervaart. Het is heel belangrijk dat de minister aangeeft naar waar die steden en gemeenten moeten evolueren”, aldus Van Volcem.

Studio Commissie, dinsdag 17 april 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.