Seksueel misbruik bij vrouwen met een beperking
Vrouwen met een beperking lopen meer kans op seksueel misbruik dan andere vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans. Vrouwen met een beperking zijn kwetsbaarder en vinden het ook moeilijker dan andere vrouwen om melding te maken van seksueel misbruik. Sabine de Bethune (CD&V) vraagt zich af wat er nu met de bevindingen van het onderzoek zal gebeuren.

In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) voerde de UGent een onderzoek uit naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen. “Het onderzoek dat de minister heeft laten uitvoeren, is belangwekkend. Het is ook pionierswerk. Het is, denk ik, het eerste ruime onderzoek over deze problematiek in Vlaanderen. Bovenal is het ook het eerste onderzoek waarbij vrouwen met een beperking zelf werden betrokken. Waarbij men hun de kans gaf om zich uit te drukken over deze problematiek. De resultaten zijn echt wel zeer confronterend”, zegt Sabine de Bethune (CD&V). Zo blijkt dat vrouwen met een beperking meer dan andere vrouwen het slachtoffer dreigen te worden van misbruik. Van de 120 vrouwen met een beperking die bereid waren te getuigen, bleek iederéén al meermaals met seksueel geweld geconfronteerd.

De misbruikers waarover gerapporteerd wordt zijn meestal mannen (96%), dikwijls zijn het ‘bekenden’ (80%). Veel participanten gaan ervan uit dat ze ‘een aandeel’ hebben in het misbruik en krijgen daardoor een ‘vertroebeld beeld’ op de strafbaarheid van de misbruiken. “De gevolgen van seksueel geweld op vrouwen met een handicap zijn zeer ingrijpend, zowel op emotioneel, lichamelijk, psychisch als relationeel vlak. Er is dus absoluut beleidsmatige aandacht nodig voor dit thema. Een eerste aanzet heb ik dus gegeven met dit onderzoek”, zegt minister Homans. “Het is nu natuurlijk aan mijn collega’s om de aanbevelingen ter harte te nemen en de gepaste beleidsinitiatieven uit te werken. Maar ze hebben mij allebei – het gaat concreet over de ministers Crevits en Vandeurzen – al laten weten dat ze daar volop aan willen meewerken”.

Het volledige rapport kan u hier nalezen.

Studio Commissie, maandag 21 januari 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.