Sport stimuleren bij mensen met een beperking
Uit een enquête blijkt dat tachtig procent van personen met een handicap zich geremd voelt om aan sport te doen. Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) wil ze meer aan het sporten krijgen, maar benadrukt wel dat de helft al aan G-sport doet. Dat antwoordt hij op vraag van N-VA parlementslid Ludo Van Campenhout.

Ondanks al de initiatieven blijkt uit een enquête van G-sport Vlaanderen van dit jaar dat 80 procent van de mensen met een beperking hun beperking als een hindernis of een drempel zien om aan sport te doen. “Uit de enquête blijkt ook dat werkende mensen met een beperking meer aan sport doen dan niet-werkende mensen met een beperking. Ook sporten mensen met een verstandelijke beperking veel meer dan mensen met een fysische beperking, terwijl de groepssporten veel meer beoefend worden dan de individuele sporten. Vanuit sociaal oogpunt is dat natuurlijk positief, maar het betekent wel dat mensen met een beperking die niet in groep willen sporten, individueel minder gemakkelijk aan het sporten toe komen”, zegt Ludo Van Campenhout (N-VA).

Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters (N-VA) reageert dat het de eerste keer is dat er duidelijke cijfers zijn over de sportbeoefening door mensen met een beperking. “Dit is eigenlijk een nulmeting, en dat is wel raar. Dat betekent dat we vanaf nu ook evoluties zullen kunnen zien als we over drie jaar die studie opnieuw zouden doen. We zullen dan ook beter kunnen inschatten wat het effect is van beleid dat we voeren”, klinkt het. De minister wees hierbij in het bijzonder naar het Federatiedecreet waardoor er nu één G-sportfederatie is of naar de overname door Vlaanderen van de provinciale sportbevoegdheden. Tot slot wees de minister er op dat toch 51,8% van de mensen met een beperking aan sport doet.

Bron: Persbericht – Ludo Van Campenhout

De Koepelzaal (herhaling), woensdag 22 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.