Het tiende lid van artikel 92 uit het reglement van het Vlaams Parlement stelt het volgende: “De vraagsteller en het betrokken lid van de Regering mogen geen gebruik maken van enige tekst”. Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement, heeft goede voornemens voor 2020. Ze zal vanaf volgend jaar streng toezien op de toepassing van dat artikel.