Het Vlaams Parlement organiseert op woensdag 12 juni 2019 een welkomstdag voor de nieuwe parlementsleden. Tijdens een rondleiding door de gebouwen van het parlement neemt Gerit Vermeylen, directeur van de Directie Decreetgeving, de politici onder andere mee naar de Bureauzaal. Hier vergadert het Bureau, de vergadering van voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen, als dagelijks bestuur van het parlement. De Bureauzaal vormt het decor voor het kunstwerk ‘Vlaanderen in de Wereld van Hugo Duchateau. Vermeylen licht deze titel kort toe.