De vorige Vlaamse regering voerde een nieuwe, objectievere, procedure in om de provinciegouverneurs aan te duiden. Er zou een duidelijke selectieprocedure komen en de winnaar zou de functie krijgen zonder dat politieke kleur een rol speelt. De eerste keer dat de procedure werd toegepast, in de zoektocht naar een man of vrouw voor Oost-Vlaanderen, resulteerde dat in een lange discussie waarbij er uiteindelijk geen overeenstemming werd bereikt. De nieuwe Vlaamse regering zet de selectieprocedure daarom stop en keert weer terug naar de oude manier waarop gouverneurs werden aangeduid, namelijk door de regering zelf. Dat is helemaal niet naar de zin van Vlaams Parlementslid Kurt De Loor (sp.a).