Het overlegcomité tussen de federale en lokale overheden over de veiling van de 5G-frequenties heeft geen akkoord opgeleverd. Vlaams Parlementslid Rik Daems (Open Vld) windt zich hierover op tijdens de actuele vragen in het Vlaams Parlement. Voorzitter Jan Peumans is verrast door het passionele pleidooi van de heer Daems.