Karin Brouwers (CD&V) is tijdens de begrotingsbesprekingen over het thema cultuur in het Vlaams Parlement zeer kritisch voor minister-president Jan Jambon (N-VA). Ze hekelt het feit dat hij de keuze om te snijden in de projectsubsidies zelf gemaakt heeft en dat het parlement dat moest vernemen via de pers. Jambon wijst er dan weer op dat elke beslissing wordt goedgekeurd door de regering waar ook haar partij deel van uitmaakt.