Deze Vlaamse regering is er niet in geslaagd om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd te krijgen. De Raad van State werpt een reeks juridische bezwaren op. Zo vraagt het rechtscollege onder meer een plan-MER op te stellen rond het luik van de kwetsbare bossen. Wilfried Vandaele (N-VA) heeft zijn bedenkingen bij dit advies.