Onder elektronisch toezicht kan een veroordeelde werken of werk zoeken en zijn/haar sociale contacten behouden, maar moet op bepaalde uren aanwezig zijn op zijn/haar adres. “En het zijn net die banden met de maatschappij die belangrijk zijn voor de re-integratie”, zegt Liesbeth Wyseur (woordvoerster van de Justiehuizen).