Vlaams Parlementslid Renaat Landuyt (sp.a) is tegen een kilometerheffing. Hij vreest voor de gevolgen van deze heffing op het gezinsbudget, vooral voor mensen die wonen in moeilijk bereikbare en afgelegen gebieden. Hij wil dat Ben Weyts het aanbod van het openbaar vervoer in die regio’s opdrijft. Dat schiet in het verkeerde keelgat van zowel Annick De Ridder (N-VA) als Ben Weyts.