#spraakmakers: "Ik ben een goede sopraan" - Ingeborg De Meulemeester

De Vlaamse Regering is erin geslaagd om de World Choir Games in 2020 te laten plaatsvinden in Vlaanderen. Het gaat om de grootste wedstrijd voor koren in de wereld: tot 500 koren uit 80 verschillende landen, samen tot wel 30.000 deelnemers. N-VA-parlementslid Ingeborg De Meulemeester laat in de commissie voor Toerimse ook om persoonlijke redenen haar waardering blijken voor minister Ben Weyts.