Sas Van Rouveroij (Open Vld) legt als opvolger van Mathias De Clercq de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Sas Van Rouveroij zat reeds als rechtstreeks verkozene voor Open Vld in het Vlaams Parlement van 2009 tot 2014. Hij keert nu terug als opvolger van Mathias De Clercq, die volledig kiest voor het burgemeesterschap van de Stad Gent.