De CO2-opslag is bijzonder belangrijk in het kader van de klimaatproblematiek. “En poldergraslanden houden (misschien) meer CO2 vast dan een bos van dezelfde oppervlakte. De landbouwer zou dus beloond moeten worden als hij natte poldergraslanden in stand houdt”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA).