België heeft sinds 1 oktober een nieuwe federale regering. En die zegt klaar en duidelijk waar het op staat: buiten hun eigen gezinsleden mogen Belgen nog één knuffelcontact hebben. Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement lijkt voorzitter Liesbeth Homans te bemiddelen om de leegstaande vacature van het extra knuffelcontact van Jeremie Vaneeckhout in te vullen.